Documenten toevoegen:Oplossing:


U klikt op + Bijlage en voegt de nodige documenten/foto’s toe.

Deze documenten/foto’s kunnen uw klacht ondersteunen.